• Zarządzanie
09 / 09 / 2022
Nowe obligacje PGF S.A. na parkiecie Catalyst

Polska Grupa Farmaceutyczna wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 130 mln PLN.

 

Rejestracja Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nastąpiła w dniu 9 września 2022 r. Polska Grupa Farmaceutyczna („PGF”) wyemitowała 130 000 szt obligacji 2-letnich serii C, każda o wartości 1.000 PLN. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe i trafiły do obrotu wtórnego na Catalyst. Pierwsze notowanie miało miejsce w dniu 16 września 2022 r. Kupony odsetkowe są wypłacane w okresach trzymiesięcznych, oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3m + marża 2,35 p.p. Termin wykupu obligacji ustalono na 9 września 2024 r.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności oraz dalszy rozwój Spółki.

Emisja obligacji PGF była koordynowana przez Haitong Bank SA.

Polecane artykuły
Jesteśmy częścią grupy